طرح نهضت ملی مسکن و صنعتی سازی ساختمان

مصاحبه اختصاصی رسانه تخصصی ساختمان آنلاین با آقای دکتر ختمی ماب ( نایب رئیس هیأت مدیره و قائم مقام مدیر عامل شرکت انبوه سازان مسکن ناصرین) موضوع مصاحبه : ارائه راهکار های موفقیت طرح  نهضت ملی مسکن و ارتباط آن با صنعتی سازی ساختمان این مصاحبه را در صفحه رسانه تخصصی ساختمان آنلاین ببینید کلیک […]

طرح نهضت ملی مسکن و صنعتی سازی ساختمان ادامۀ مطلب »